การทำ CPR อย่างถูกวิธี ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

เมื่อตัวท่านหรือหากท่านพบผ้ทู ี่มีอาการบาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วน 1669 ทันที เพื่อให้ทีมกู้ชีพรีบไป ทำการรักษา ณ จุดเกิดเหตุ และนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที  นอกจากนี้ ท่านควรเรียนรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ การปั้มหัวใจ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติ ระหว่างที่ทีมกู้ชีพเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

วิธีการทำ CPR อย่างถูกวิธี 'ปั๊มหัวใจ' ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานวิธีการทำ CPR อย่างถูกวิธี 'ปั๊มหัวใจ' ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

วิธีการทำ CPR หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR หมายถึง การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้น หรือ คนที่หยุดหายใจกระทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลวลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องทำการฟื้นคืนชีพ

๏ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
๏ ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก

***ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยอายุ 8 ปีขึ้นไป***

เมื่อท่านพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติให้ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจดูว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ โดยการใช้มือทั้ง 2 ข้างจับบริเวณไหล่เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อมเรียกผู้ป่วยดังๆ
2. หากผู้ป่วย ไม่ตอบสนองให้เรียกขอความช่วยเหลือ
3. ให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ผ่านหมายเลข 1669 ให้เร็วที่สุด
4. ตรวจดูว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ หากไม่หายใจหรือหายใจเฮือก ให้กดนวดหัวใจ
5. การกดนวดหัวใจ
จัดให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็งโดยผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านข้างของผู้ป่วย วางส้นมือลงไป ขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอก (กึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างของผู้ป่วย)แล้วนำมืออีกข้างมาประกบ ประสานนิ้วและทำการล๊อคนิ้ว กระดกข้อมือขึ้น โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอกเท่านั้นโน้มตัวมาให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย
6. แขนตรงและตึง ออกแรงกดลงไปโดยใช้แรงจากหัวไหล่ จุดหมุนอยู่ตรงสะโพก กดให้หน้าอกยุบลงไปอย่างน้อย 5 เซนติเมตร โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอกผู้ป่วยตลอดการนวดหัวใจ
7. ส้นมือไม่หลุดออกจากหน้าอกผู้ป่วย ด้วยความเร็วอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที

เปิดทางเดินหายใจ

๏ ถ้าผู้ช่วยเหลือมีเพียงคนเดียว ให้ทำการกดหน้าอกอย่างเดียวในอัตราอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที จนกว่าทีมกู้ชีพ 1669 จะมาถึง

ช่วยการหายใจ

ถ้าผู้ป่วยเป็นญาติสนิทและมั่นใจว่าไม่เป็นโรคติดต่อใดๆ ทำการช่วยหายใจ โดยการเป่าปาก ผู้ป่วย 2 ครั้ง โดยวางปากผู้ช่วยเหลือครอบปากผู้ป่วยให้แนบสนิท บีบจมูกผู้ป่วยให้แนบสนิทและเป่าลมเข้าไป โดยการเป่าแต่ละครั้งให้ยาว ประมาณ 1-2 วินาที จนเห็นหน้าอกผู้ป่วยยกตัวขึ้นพร้อมกับปล่อยให้หน้าอกผู้ป่วย ยุบลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมก่อนที่จะเป่าครั้งที่ 2

ทั้งนี้หากไม่มั่นใจให้กดหน้าอกเพียงอย่างเดียวต่อไปเรื่อยๆหรือสลับกับผู้ช่วยเหลือคนอื่น เมื่อครบ 2 นาที

สรุปการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
กรณีผู้ช่วยเหลืออยู่คนเดียว ให้กดหัวใจอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที ต่อเนื่องจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึง
กรณีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 1 คน ในหนึ่งรอบของการช่วยฟื้นคืนชีพ คือ การปฏิบัติการกดนวดหัวใจ 30 ครั้ง และช่วยหายใจจำนวน 2 ครั้ง และ ทำอย่างต่อเนื่องกันทั้งหมด 5 รอบ (ใช้เวลาประมาณ 2 นาที) ทำสลับกันไป จนกว่าจะพบว่าผู้ป่วยมีการไอ/ขยับตัว/มีการหายใจ หรือทีมช่วยเหลือมาถึง เราจึงหยุดได้
การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั้น จะได้ผลดีต้องกระทำภายใน 4 นาที หลังผู้ป่วย หยุดหายใจ

5 ขั้นตอนของห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (Chain of Survival)

1. เรียกคนช่วยอย่างรวดเร็ว และรีบแจ้งสายด่วน1669
2. ให้เริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตในทันที โดยการทำ CPR
3. เมื่อมีข้อบ่งชี้ ให้การกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้รวดเร็วที่สุด
4. ปฏิบัติการช่วยชีวิตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากหน่วยกู้ชีพขั้นสูง
5. ให้การดูแลหลังจากCPR อย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล

โดย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการที่พบ เจ็บแน่นหน้าอก เหมือนมีอะไรมาทับหรือบีบรัด เจ็บนานมากกว่า 20 นาที อาจร้าวไปที่ใบหน้า หรือร้าวลงมาถึงสะดือ รวมร้าวไปที่แขน บางรายอาจมีปวดจุกแน่นลิ้นปี่ ปวดกราม เจ็บหน้าอกด้านซ้ายร้าวไปไหล่จนถึงปลายนิ้ว รวมทั้งอาจมีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น หายใจเหนื่อย นอนราบไม่ได้ เหงื่อออก ใจสั่น คลื่นไส้อาเจียน หน้ามืดหมดสติ การดูแล

เบื้องต้น ให้นอนพักลดการเคลื่อนไหวโดยไม่จำเป็น โทรแจ้ง 1669 โดยด่วน สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ระหว่างรอชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ถ้าพบว่า ซึมลง หมดสติ หรือหยุดหายใจ ให้กดนวดหัวใจตามวิธีการช่วย ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และให้ โทรแจ้ง 1669 ซ้ำอีกครั้ง

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments