บ่อยครั้งที่รถติดตั้งระบบแก๊สเกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ โดยมีสาเหตุมาจากความประมาท ผู้ขับขี่ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบแก๊สอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย ทีมงาน Thairats ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการดูแลรถติดตั้งระบบก๊าซ ดังนี้

  1. หมั่นตรวจสอบระบบแก๊สให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดยนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันอุปกรณ์ระบบแก๊สชำรุด ก่อให้เกิดอันตรายได้
  2. ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบก๊าซตามระยะเวลาที่กำหนด อาทิ ทำความสะอาดไส้กรองอากาศทุก 5,000 กิโลเมตร เปลี่ยนไส้กรองอากาศ 10,000 กิโลเมตร เปลี่ยนไส้กรองแก๊ส และหัวเทียนทุก 20,000-30,000 กิโลเมตร
  3. ตรวจสอบและตั้งบ่าวาล์วไอเสียทุก 40,000-60,000 กิโลเมตร ตรวจสอบรอยรั่วซึมของแก๊สอยู่เสมอ โดยนำน้ำสบู่ลูบตามข้อต่อท่อเดินแก๊ส และจุดต่างๆ หรือใช้เครื่องตรวจวัดการรั่วของแก๊ส หากพบจุดรั่วซึม ให้นำรถไปเข้าศูนย์บริการ
  4. ตรวจสอบและซ่อมแซม นำรถไปตรวจสอบทุกครั้งหลังประสบอุบัติเหตุ เพื่อป้องกันตัวยึดถังแก๊ส ท่อนำจ่ายแก๊ส สายระบายก๊าซ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของระบบแก๊สเสียหาย ก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่ปรับแต่งการจ่ายก๊าซหรือดัดแปลงอุปกรณ์ระบบแก๊ส ด้วยตนเอง ควรให้ช่างที่มีความชำนาญการดำเนินการ เพราะอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย หรือทำงานผิดปกติ ก่อให้เกิดอันตรายได้ กรณีสังเกตพบเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ อาทิ มีเสียงดัง เครื่องยนต์สั่น เร่งเครื่องไม่ขึ้น ไม่ตัดเข้าระบบแก๊สให้นำรถไปเข้าศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบระบบแก๊ส

ทั้งนี้ การเลือกติดตั้งระบบแก๊สจากศูนย์บริการที่ได้มาตราฐาน การใช้ถังแก๊สและอุปกรณ์ระบบแก๊สที่มีคุณภาพ การหมั่นตรวจสอบและดูแลระบบแก๊สให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานรถติดตั้งระบบแก๊ส และลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากไฟไหม้รถ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments