หลังจากมีข่าวครึกโครมเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ที่ติด ป้ายลดราคา ของกระเป๋าเดินทาง แล้วเมื่อลูกค้าแกะป้ายสินค้าเพื่อดูราคาจริง กลับพบว่าสินค้านั้น ไม่ได้มีการลดราคาจริง ซึ่ง

หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ให้ข้อมูลว่า หากพื้นที่ที่แสดงสินค้าติดป้ายโฆษณาแจ้งไว้ว่าเป็นพื้นที่ขายสินค้าลดราคา แต่ติดราคาสินค้าเท่ากับราคาสินค้าที่ขายเต็มจำนวน ก็ถือว่าอาจเข้าข่ายมีเจตนาให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าลดราคาแล้ว และหากตรวจสอบแล้วพบว่าราคาที่ลดเท่ากับราคาที่ขายก่อนหน้านี้จริง ผู้ประกอบการอาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ซึ่งผู้บริโภคสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้

หากมีการโฆษณาให้เข้าใจว่าสินค้านั้นลดราคาตามป้ายที่ติดไว้ก็อาจเข้าข่ายการโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 22 (1) คือการโฆษณาด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง ซึ่งมีบทกำหนดโทษในมาตรา 48 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ระบุว่า การกระทำความผิดด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments