ประเทศจีนสั่งเปิดสะพานที่สูงที่สุดในโลกให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว หลังจากสร้างอยู่นานกว่า 6 ปี โดยสะพานแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เลน สูงกว่า 570 เมตร เทียบเท่าตึก 200 ชั้น ยาว 1,341 เมตร และจะกลายเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกทันที

สะพานนี้ริ่มสร้างเมื่อปี 2013 หรือเมื่อ 6 ปีที่แล้ว ใชงบประมาณทั้งหมด 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 5,400 ล้านบาท และได้สร้างเสร็จตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมมณฑลยูนนานและกุ้ยโจว โดยสะพานดังกล่าวอยู่ท่ามกลางหุบเขาในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และยังช่วยลดระยะทางของ 2 มณฑลจากเดิมต้องใช้เวลา 5 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาทีเ่ท่านั้น

 

สะพานเป่ยผานเจียง เป็นสะพานสัญจรที่สร้างขึ้นสูงเหนือระดับแม่น้ำ 565 เมตร เชื่อม 2 มณฑลที่เป็นพื้นที่ภูเขาคือมณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจวเข้าด้วย ซึ่งสามารถย่นระยะทางและประหยัดเวลาในการเดินทางได้จากเมืองซวนเว่ย ในมณฑลยูนนาน ไปยังเมืองสุ่ยเชิง ในมณฑลกุ้ยโจว ได้มากกว่า 3 ใน 4 หรือใช้เวลาในการขับรถลดลงจากกว่า 4 ชั่วโมง เหลือเพียงแค่ราว 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งนับว่าสะดวกมากๆสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระหว่างสองเมืองนี้

กุ้ยโจวเดลีรายงานว่า สะพานเป่ยผานเจียงมีระยะทาง 1,341 เมตร มีมูลค่าการก่อสร้างกว่า 1 พันล้านหยวน กลายมาเป็นสะพานที่สูงที่สุดในโลกแทนที่สะพานข้ามแม่น้ำซื่อตู้ ในมณฑลเหอเป่ยของจีน

สะพานที่สูงที่สุดในโลก

ข่าวระบุว่า แม้สะพานที่สูงที่สุดในโลกหลายแห่งจะอยู่ในจีน แต่สะพานที่สูงที่สุดในโลกที่ใช้มาตรวัดความสูงจากตัวโครงสร้างของสะพานเอง มากกว่าใช้เกณฑ์วัดจากระดับพื้นดิน สะพานที่สูงที่สุดในโลกยังคงเป็นสะพานทางรถไฟมิลโล ในประเทศฝรั่งเศส ที่มีความสูง 343 เมตร

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments