เผยผลการสำรวจชายหาดบน เกาะเอนเดอร์สัน จาก กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ในออสเตรเลีย ซึ่ง เกาะเอนเดอร์สัน เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของ มหาสมุทรแปซิฟิก ไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่ และเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพิตแคร์น (Pitcairn) อาณานิคม ของสหราชอาณาจักร โดยได้พบว่าเป็นสถานที่ ที่มีมลพิษจากขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก

ทั้งนี้จากการสำรวจตั้งแต่ปี 2559 ในเกาะแห่งนี้นั้นมีปริมาณขยะพลาสติกมากถึง 37.7 ล้าน ชิ้น และเกือบทั้งหมดของเกาะแห่งนี้ นั้นมีขยะพลาสติกปกคลุมไปทั่วทั้งบนดินและใต้ดิน วึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นขยะพลาสติกที่ล้อยมาจาก ประเทศเยอรมนี แคนาดา และประเทสนิวซีแลนด์ นอกจากนี้นั้น ยังพบอีกว่า ขยะพลาสติกกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิดอีกด้วย

โดย เกาะเฮนเดอร์สัน นั้นยังถูกยกย่องให้เป็นมรดกดลกเมื่อปี 2531 ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกลและมีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกสายพันธุ์ หายากถึง 4 ชนิดอีกด้วย รวมไปถึงยังมี พืชที่ใกล้สูญพันธุ์อีก 10 ชนิด ด้วย

ภาพ ข่าว : Workpoint News 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments