วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม สมาชิฟเฟซบุ๊กชื่อว่า นิภา คาสึยะ เตชะวิทยโยธิน ได้โพสต์ภาพเป็นใบประกาศผลสอบของมหาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสาน วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 01101182 ปี 58-1 โดยในเนื้องหาบอกว่านักศึกษาที่ลงเรียนวิชาดังกล่าว ได้เกรด F ทุกคน โดยให้เหตุผลว่า มีนักศึกษา 2 คน โกงข้อสอบด้วยการนำโพยเข้ามาดู และสำหรับคนอื่นๆก็โดนในข้อหา ส่งเสริมการทุจริตคอรัปชั่น
“ประกาศ วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 01101182 ปี 58-1 ได้เกรด F ทุกคน

1. เนื่องจากมีนิสิต 2 คน นำโพย(เอกสารประกอบคำบรรยาย+ข้อสอบเก่า) เข้าห้องสอบ และผลการสอบการทุจริตในการสอบดังกล่าว ได้เกรด F ไม่ได้พักการเรียน
2.เพื่อความเท่าเทียม ส่งเสริมการทุจริตคอรัปชั่น และไร้ความเป็นธรรม คู่แผ่นดินไทย นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนวิชาดังกล่าว ควรได้ F ทุกคน ”

ทั้งนี้ยังมีการโพสต์ภาพเอกสารของอารจารย์ดังกล่าวที่ทำถึง คณบดี โดยในเอกสารระบุว่า นิสิตที่ทุจริตในการสอบไม่ได้รับโทษตามกฏของมหาลัย จากต้องพักการเรียน แต่ให้แค่ติด F จึงอยากให้ คณบดีให้มีการพิจารณาผลการสอบสวนใหม่ หรือให้พักการเรียนของนักศึกษาทั้งสองคน
“เสียใจที่มีลูกศิษย์เป็นคนทุจริตในการสอบ การสอนล้มเหลว และเสียใจมากกว่านี้ นิสิตที่ทุจริตในการสอบไม่ได้รับโทษเท่าที่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยกำหนด

และเสียใจที่สุดที่มีเพื่อนร่วมงานช่วยคนทำผิด ไม่ได้คำนึงประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่ตระหนักถึงความเสื่อมของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ล้วนมาจากน้ำมือนักการเมือง ข้าราชการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ได้ตระหนักแม้แต่น้อยว่าในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยประเทศไทยจะปลอดการทุจริตคอรัปชั่น เริ่มที่ตนเอง และส่งเสริมให้ลูกศิษย์ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อสังคม

จึงใครขอคณบดีมีการพิจารณาผลการสอบสวนการทุจริตใหม่ หรือให้พักการเรียนนิสิตทั้งสองคนดังกล่าว”

วิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค

เมื่อภาพนี้ถูกแพร่ออกไปทำให้มีคนมาแสดงความคิดเห็นมากมาย ทั้งบอกว่าอาจารย์ทำแบบนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย บ้างก็บอกว่าอาจเป็นการประชดเพื่อกดดันให้ คณบดี สั่งพักเรียนแก่นักศึกษาที่กระทำผิด ตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments