รัชนี ศรีไพวรรณแต่งหนังสือมานะมานีปิติชูใจ

วันนี้(11 มีนาคม 2559) ใครเปิด Google ก็คงจะได้เห็นภาพสุดน่ารัก มานะ มานี ปิติ ชูใจ เป็นตัวละครที่เด็กไทยหลายคนคงจำได้ดี เพราะว่าเป็นตำราเรียนชั้นประถม เห็นแล้วทำให้หวนคิดถึงภาพสมัยวัยเด็กนั้นเอง เด็กสมัยใหม่อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร แต่เมื่อลองคลิ๊กไปที่ภาพของ มานะ มานี ปิติ ชูใจ แล้ว จะมี link ไปถึง “รัชนี ศรีไพวรรณ”

ซึ่ง รัชนี ศรีไพวรรณ คือ ผู้ประพันธ์หนังสือเรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6 ชุด มานี มานะ ปิติ ชูใจ) ตามหลักสูตรการสอนภาษาไทย พ.ศ.2521- พ.ศ. 2537 ซึ่งมีทั้งหมด 12 เล่ม โดยมีเนื้อหาและภาพประกอบเขียนโดยนักเขียนการ์ตูนชาวไทย 3 คน คือ เตรียม ชาชุมพร ,โอม รัชเวชและ ปฐม พัวพิมล นั่นเอง ถึงแม้ว่าแบบเรียนภาษาไทยชุดนี้ถูกยกเลิกใช้ไปในการศึกษาปี 2537 แต่เด็กไทยที่เป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ ไม่มีใครลืม “มานะ มานี ปิติ ชูใจ อย่างแน่นอน

ประวัติของ อ.รัชนี ศรีไพวรรณ

สำหรับ อ.รัชนี ศรีไพรวรรณ เกิดวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2473 เป็นชาวอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สำเร็จการศึกษาระดับประถม จากโรงเรียนประชาบาล พินิจราษฎรบำรุง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีอนุกูลนารี อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม (ปัจจุบันโรงเรียนทั้งสองแห่ง อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์) สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากโรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา), โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) และ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ผลงานเขียนหนังสือของ อ.รัชนี ศรีไพวรรณ

อ.รัชนี ได้แต่งหนังสือประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง กระต่ายน้อยและฝนหลวง และ มานะ มานี ปิติ ชูใจ รวมถึงวรรณกรรมเยาวชนเรื่องทางช้างเผือก ทำให้ อ.รัชนี ได้รับรางวัลนราธิป ประจำปี 2556 อ.รัชนีถึงแก่กรรม ด้วยโรคหลอดเลือดอุดตัน เมื่อเวลา 21.38 น. วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุได้ 82 ปี โดยได้แสดงความประสงค์ขอบริจาคร่างกาย สำหรับการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และถึงแม้ว่าวันนี้ อ.รัชนี ศรีไพวรรณ จะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว แต่ตัวละคร มานะ มานี ปิติ ชูใจ ยังคงอยู่ในใจของคนไทยหลายๆคน รวมไปถึง Google ด้วย

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments