แพทยสภาประกาศ หากไม่ให้ดูผลตรวจ พระธัมมชโย ให้ฟันธงเลยว่าป่วยปลอม

จากกรณีที่วัดพระธรรมกาย แจ้งแพทยสภายกเลิกตรวจอาการอาพาธของ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องเข้าตรวจ เนื่องจากดีเอสไอได้ส่งหมายจับไปที่วัดพระธรรมกายแล้ว ดังนั้นจึงเลยขั้นตอนการตรวจไปแล้วนั้น

ล่าสุด ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการแพทยสภา ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการตั้งอนุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษตรวจสอบข้อเท็จจริงการออกใบรับรองแพทย์อาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนีหรือพระธัมมชโย หลังจากมีการร้องเรียนต่อแพทยสภาให้ตรวจสอบใบรับรองแพทย์เป็นเท็จหรือไม่ว่า อนุกรรมการจริยธรรมฯจะเชิญแพทย์ที่ถูกร้องเรียนเข้ามาให้ข้อมูล และจะเรียกข้อมูลเอกสารหลักฐานการตรวจพระธัมมชโยทั้งผลเลือด ผลอัลตราซาวด์ และผลเอ็กซเรย์ จากคลินิกสหรัตนเวช และแพทย์ที่ออกใบรับรงแพทย์ ซึ่งจะทำให้สามารถบอกได้ว่าคนไข้มีอาการป่วยจริงตามที่มีกการระบุในใบรับรองแพทย์หรือไม่ แพทยสภาไม่จำเป็นต้องเข้าไปตรวจคนไข้เอง

แพทยสภามีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกข้อมูลคนไข้จากคลินิก โรงพยาบาลและ แพทย์ได้หากมีความจำเป็นต้องมีการตรวจสอบ หากวัดพระธรรมกายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ยื่นหลักฐานการตรวจให้แพทยสภาตามที่ร้องขอไป แพทยสภาก็จะตัดสินทันทีว่าใบรับรองแพทย์อาการอาพาธของ พระธัมมชโย เป็นเท็จ พระธัมมชโยไม่ได้ป่วยจริง เพราะถือว่าไม่มีหลักฐานมายื่นเพื่อแสดงว่ามีอาการป่วยตามที่ใบรับรองแพทย์ระบุไว้ โดยแพทย์จะมีต้องโทษถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นแพทย์รักษาคนไข้ และหากข้อมูลผลการตรวจที่ยื่นมาให้แพทยสภาเป็นข้อมูลเท็จ โทษก็จะหนักขึ้นศ.นพ.สมศักดิ์กล่าว

“ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่วัดพระธรรมกาย โดยร.ท.นพ.ชูชัย พรพัฒนาพันธุ์ในฐานะแพทย์ผู้ให้การรักษา พระธัมมชโย ยื่นเรื่องให้แพทยสภาส่งแพทย์ที่เป็นกลางเข้าไปตรวจวินิจอาการอาพาธของ พระธัมมชโย และแพทยสภารับเรื่องจะส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจวินิจฉัยแต่มีเงื่อนไขว่าต้องได้รับหนังสือยินนั้น ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ร.ท.นพ.ชูชัยได้ส่งหนังสือมายังแพทยสภา โดยระบุว่าแพทยสภาไม่ต้องส่งแพทย์เข้าไปตรวจอาการอาพาธพระธัมมชโยแล้ว ให้เหตุผล 2 ประการ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ การตรวจวินิจฉัยของแพทย์คนกลางจากแพทยสภาจะไม่มีผลต่อรูปคดี เจ้าหน้าที่ไม่รับฟัง และ 2.เพื่อให้เป็นการ”

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments