นมบูด
จากปัญหานมกล่องของ โรงเรียนบ้านน้ำดี จังหวัดน่าน เน่าเสียนับร้อยกล่อง ทั้งที่วันหมดอายุได้ระบุ วันที่ 2 ก.พ. 2559 ซึ้งขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด และบริษัทยูเอ็มโภคภัณฑ์ จำกัด จ.ลำปาง ซึ้งเป็นตัวแทนจำหน่าย พร้อมเก็บตัวอย่างนมส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงรายไปแล้ว
ล่าสุดวันที่ 12 กันยายน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการตรวจสอบโรงงานผลิตนม พบว่ามีปัญหาอยู่หลายจุด เช่น

1.เรื่องโครงสร้างอาคาร

2.สถานที่จัดเก็บนมขณะรอจัดส่ง

3.เครื่องมือบางตัวที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนาน จนเกิดการชำรุด ทำให้มีปัญหาเรื่องระบบการควบคุม

4.ระบบการรายงานเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบยังมีปัญหาเรื่องความไม่ชัดเจน ซึ่งก่อนหน้านี้ในการตรวจสอบโรงงานเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ทาง อย.ได้แจ้งให้มีการปรับปรุงไปแล้ว แต่ก็ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ปัญหานี้อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับสาเหตุกับการที่ทำให้ นมบูด ก็ได้ อาจะเป็นที่ความไม่สม่ำเสมอคุณภาพนมมากกว่าเพราะว่าไม่ใช่ทุกล็อตที่มีปัญหา แต่เมื่อสถานที่ผลิตเป็นอย่างนี้ทำให้การผลิตนมไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตจีเอ็มพี (GMP) ดังนั้นจะต้องมีการสั่งปิดโรงผลิตนมดังกล่าวเพื่อให้มีการปรับปรุงจนกว่าจะได้มาตรฐานตามที่กำหนด
“สาเหตุที่ทำให้ นมบูด คือ การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย จุลินทรีย์เติบโตและสร้างเอ็นไซม์ทนความร้อนจากนั้นจะเป็นตัวไปย่อยโปรตีนทำให้นมมีกลิ่น ตกตะกอนเป็นก้อน ซึ่งตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การเก็บน้ำนมดิบก่อนผลิตถ้าไม่ได้มาตรฐานจะทำให้แบคทีเรียปนเปื้อน หรือขั้นตอนการผลิตไม่ได้มาตรฐานทำให้เจอเชื้อ การเก็บ การขนส่ง หรือ การเก็บรักษาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ ทำให้เกิดการรั่วซึมก็ทำให้แบคทีเรียเข้าไปได้” เลขาธิการ อย. กล่าว

ด้าน นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการส่งตัวอย่างนมจากจังหวัดเชียงราย ลำปางมาตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงราย จำนวน 30 กว่าตัวอย่าง ซึ่งจากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามี 3 ตัวอย่าง ที่เห็นชัดเจนว่ามีปัญหากล่องบวม เนื้อ นมบูด อย่างชัดเจน ส่วนผลการตรวจสอบปริมาณเชื้อโรคที่อยู่ในนมอย่างเป็นทางการจะออกในวันพุธที่ 16 ก.ย.นี้ แต่ผลการตรวจสอบคุณภาพของนมว่าจะใช้เวลาอีกสักระยะ

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments