จากกรณีพิพาทของ นายกฤษณะ อมิตรสูญ หรือ “ไฮโซบอล” และพวกกับ นายอิศราชนุวัฒภ์ วรรคาวิสันต์ ลูกชาย ผบ.มทบ.38 จนลูกชาย ผบ.มทบ.38 ได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่ผับโรงแรม The Core เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ซึ่งหลังจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรมดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงแรมตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 จึงได้ออกคำสั่งปิดนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าโรงแรมดังกล่าวเปิดบริการตั้งแต่ปลายปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และเป็นโรงแรมที่เปิดดำเนินการอย่างเปิดเผย หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่ทราบว่ามีใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งที่ ตาม พ.ร.บ.โรงแรม 2547 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น “นายทะเบียนโรงแรม” ดังนั้นกรณีดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อาจเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันมีลักษณะทุจริตต่อหน้าที่โดยชัดแจ้ง เนื่องจากผู้ว่าฯ คนปัจจุบันมาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ฉะนั้นเพื่อเป็นบรรทัดฐานและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง สมาคม จะนำความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ในวันที่ 2 ธันวาคม นี้ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments