ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้กำหนดเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระเมรุมาศจำลอง และ ซุ้มดอกไม้จันทร์ ที่ประจำอยู่ในแต่ละจังหวัด ซึ่งประชาชนควรรู้ กำหนดการ และ ขั้นตอนวางดอกไม้จันทน์ ที่ถูกต้องดังนี้

วางดอกไม้จันทน์

กำหนดการ ขั้นตอนวางดอกไม้จันทน์ 

  1. ในเวลา 09.00-16.30 น.  เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงแรก (ยกเว้นที่สวนนาคราภิรมย์ เริ่มเวลา 13.00 น.)
  2. ในเวลา 16.30–18.30 น.  ประชาชนหยุดถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  3. ในเวลา 18.30–22.00 น. เริ่มเปิดให้ประชาชนเข้าร่วม ถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่สอง

ขั้นตอนวางดอกไม้จันทน์

ขั้นตอน และ วิธีการวางดอกไม้จันทน์ สำหรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธี

  1. เจ้าหน้าที่แบ่งประชาชนเป็น 9 แถว
  2. เจ้าหน้าที่จัดระเบียบแถวทั้ง 9 แถว แถวละ 9 คน
  3. เจ้าหน้าที่ประจำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์คอยส่งดอกไม้จันทน์ให้ประชาชน
  4. ประชาชนเข้าประจำจุดถวายดอกไม้จันทน์ ถวายคำนับหนึ่งครั้ง แล้ววางดอกไม้จันทน์ที่พาน จากนั้นถวายคำนับอีกครั้งก่อนเดินแยกออก ซ้าย-ขวา
  5. รับแผ่นพับพระราชประวัติและหนังสือที่ระลึก

การวางดอกไม้จันทร์

ข้อมูลภาพ ข่าว : เว็บไซต์ Kingrama9.th

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments